Strona główna

Profesjonalna pomoc przy dochodzeniu odszkodowań, wszelkich roszczeń i świadczeń w przypadku powstania szkód, ze zdarzeń komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniedbań i zaniechań funkcjonariuszy państwowych i samorządowych.

Wszelkie roszczenia kierujemy zarówno do firm ubezpieczeniowych jak i innych jednostek np. publicznej i niepublicznej służby zdrowia, ZUS-u, KRUS-u, banków, urzędów, funkcjonariuszy państwowych i samorządowych, właścicieli, zarządców.

Specjalizujemy się:

  • w wypadkach komunikacyjnych (uszkodzenia i naprawa pojazdu, samochód zastępczy, parkowanie pojazdu, uszkodzenia ciała, koszty leczenia, renty, śmierć osoby bliskiej ),
  • w innych zdarzeniach ubezpieczeniowych ( kradzieże, pożary, zdarzenia losowe, utracone korzyści),
  • jak również w zdarzeniach skutkujących uszczerbkiem majątkowym lub niemajątkowym (uszczerbek na zdrowiu- złamania, zwichnięcia, choroby zawodowe, błędy w sztuce w tym błędy w sztuce lekarskiej).