O Nas

Kancelaria W&W rozpoczęła swoją działalność w 1993 r. Siedzibą firmy jest Bielsko-Biała ale zasięg naszego działania obejmujemy obszar całego kraju.

Prowadzimy sprawy dotyczące obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej jak i referencje wielu firm jak i osób prywatnych jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu. Sprawy prowadzone w imieniu naszych klientów staramy się załatwiać z najwyższą starannością i w sposób ugodowy. W przypadku braku porozumienia lub niezadowolenia klientów z wysokości odszkodowania, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie doświadczeni w branży ubezpieczeniowej lub branży z zakresy dochodzonego roszczenia profesjonalni pełnomocnicy reprezentują interesy naszych klientów. Gdy droga sądowa wyczerpała wszystkie prawne możliwości w Polsce, możemy kierować sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Przejawem naszego profesjonalizmu jest również zadowolenie klientów i sposób rozliczenia. Nasze honorarium ( nie licząc drobnej zaliczki ustalanej w porozumieniu z klientem pobieramy dopiero po wypłacie należnego odszkodowania. Nie ma dla nas spraw niemożliwych do prowadzenia! Chyba, że od zdarzenia upłynęły 3 lata lub 3 lata od wymagalności roszczenia a w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej 20 lat a w niektórych szkodach osobowych nawet i dłużej.