Oferta

Pomagamy we wszystkich przypadkach, gdzie mamy do czynienia ze szkodą i odpowiedzialnością w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Oferta obejmuje miedzy innymi szkody zaistniałe:

  • w wypadkach komunikacyjnych ( uszkodzenia i naprawa pojazdu, samochód zastępczy, parkowanie pojazdu uszkodzenia ciała, koszty leczenia, renty, śmierć osoby bliskiej ),
  • w innych zdarzeniach ubezpieczeniowych ( kradzieże, pożary, zdarzenia losowe, utracone korzyści),
  • jak również w zdarzeniach skutkujących uszczerbkiem majątkowym lub niemajątkowym (uszczerbek na zdrowiu- złamania, zwichnięcia, choroby zawodowe, błędy w sztuce w tym błędy w sztuce lekarskiej),
  • jak również inne zdarzenia co do których może pojawić się roszczenie odszkodowawcze.

 

Honorarium dopiero po wypłacie odszkodowania!

 

Nasze honorarium ( nie licząc ewentualnie drobnej zaliczki ustalanej w porozumieniu z klientem), pobieramy dopiero po wypłacie należnego odszkodowania.